Gypsy Journal - Search for Journals


Journals
Gypsies
Studio
Forums
Travel Tips
Site Guide

Kirsten K. Kester
My Country - Denmark

When the Danes became Christians

Thursday - 20 May 2004
Mønsted , Near Viborg - DenmarkEntering Mønsted Limestone Caves is like getting a peek into another world. If it wasn't for the light made by man, it's easy to imagine the trolls living in the caves.

The constant temperature is 8 C., (about 47 F.)

The Danes became Christians more than 1000 years ago. And a new extra source of income was created, "Limestonework and limeburning". Together with the new religion there came new churches which were built of stone. The stone was held together using burnt limestone slaked to mortar, and at that time it was a new building material in Denmark.

Underneath Mønsted a limestone mountain was found. The limestone which was earlier a useless stone now became a source of income. In the space of 200 years more than 2000 churches were build, equalling 10 a year. This building activity gave Mønsted it's start in the limestone industry, which ended finally in 1978.

_____________________

Når man træder ind i Mønsted Kalkgruber, er det som at få et kik en i anden verden. Var det ikke for menneskets ophængte lamper, kunne man let forestille sig trolle i hulerne, (gruberne).

Der er en konstant temperatur i gruberne på 8 C.

Danskerne blev kristne for mere end 1000 år siden. Samtidigt fik man en ny slags indkomst, "kalkbrydning og kalkbrænding". Da den nye religion kom, skulle der også bygges nye kirker og de skulle bygges af sten. Limen, der bandt stenene sammen, var brændt kalk læsket til mørtel, det blev til et nyt byggemateriale i Danmark.

Under Mønsted var der kalk, tidligere en unyttig sten, men nu en kilde til indtægt (velstand blev det aldrig). I løbet af 200 år blev der bygget mere end 2000 stenkirker, godt 10 om året. Et byggeri der gav startskuddet til kalkindustrien i Mønsted, en produktion der først ophørte 1978.

Mønsted is only 14 kilometres from the town of Viborg, which in the middel ages was known as the "Capital of Jutland". Along with it`s cathedral there were 12 churches, convents, monasteries and many houses. A bishop who was willing to build and rich citizens meant that Mønsted always had costumers for the burnt limestone, which meant a steady production from the mine. In the sixteen hundreds when Viborg experienced a depression, the limestone production carried on. Mønsted had long before found new markets elsewhere. In 1860 when production was at it`s peak, there were about 3000 loads of burnt limestone delivered to customers all over Jutland from Mønsted and Daugbjerg.

In 1872 the farmers sold all the rights of limestone to the industry "Mønsted Kalkværker" which later became a part of "De jydske Kalkværker". The limestone was no longer only used for mortar. The metal industry and the chemical industry also bought the limestone and the agricultural industry used the limestone for the fields. Even the worst limestone was for sale, and the once before useless rocks of flint were used as fillings in streets, foundations and brickwork. The limestoneproduction was now full time work throughout the year. During winter people worked in the caves and during summer in the open limestone quarry. Despite the use of wagons and hoists, the limestone was still hewed with hoes.

In 1953 the work in the caves ended and two years later also in the limestone quarry, but the limekiln continued to burn limestone from Djursland untill 1978.

__________________

Mønsteds nære beliggenhed til Viborg by, middelalderens "jyske hovedstad" med engang 12 sognekirker, en domkirke, klostre, en byggelysten biskop og et rigt borgerskab betød, at Mønsted altid havde kunder til den brændte kalk, og det var nødvendigt for en stabil produktion. Kalksten (CaC03) mister ved en opvarmning på over 1000 grader kultveilten (C02) og bliver til brændt kalk (Ca0), men allerede under afkølingen begynder den brændte kalk at suge fugt og blive til læsket kalk (Ca(OH)2) for derefter at blive til kalksten igen ved at forbruge luftens kultveilte. Brændt kalk er derfor ingen lagervare, men skal bruges til byggeri kort tid efter, at den er brændt. En velfungerende kalkindustri kræver derfor et marked, der kan aftage den brændte kalk i takt med, at den bliver produceret.

Da Viborg i 1500-tallet mistede pusten, havde Mønsted forlængst fundet et større marked. I 1860'erne, hvor produktionen var på sit højeste, blev derfra Mønsted og nabobyen Daugbjerg årligt kørt godt 3000 vognlæs brændt kalk ud til forbrugere i hele Jylland.

Kalken blev brændt i skaktovne, nærmest en bred skorsten der kunne være 5 m høj og 4 m bred. I ovnen blev kalken stablet, så der inden for indfyringshullet var en stor lomme, hvor røggasserne kunne brænde. Så længe der var skov ved Mønsted fyrede man med træ, men allerede i 1500-tallet var skoven borte, og kalkbrænderne måtte derfor fyre med lyng fra den store Alhede.

Ovnen skulle være kold før den kunne tømmes. Den evige opvarmning og afkøling krævede meget brænde, og da der ved slutningen af forrige århundrede kom nye ovne, der nok var dyre i indkøb, men kunne tømmes og fyldes uden at afkøles, var de gamle ovne med et slag forældede. Kalkbrænding var nu en industri, der krævede mere kapital end almindelige bønder kunne skaffe.

I 1872 solgte bønderne i Mønsted alle kalkrettigheder til storindustrien "Mønsted Kalkværker" der senere blev en del af "De jydske Kalkværker". Den røde fabriksbygning med de engang så moderne skaktovne er et mindesmærke for de sidste hundrede års industrieventyr i Mønsted.

There are a few hundred tons of cheese in Mønsted Limestone Caves. The cheese is from a small dairy in the town of Vellev. After being brought to the caves the cheese spends 8 weeks maturing. The cheese is turned once every week. There are perfect conditions for the cheese to mature with the air humidity of 98% and a temperature of 8 C. (47 F.) Most of the cheese is exported to Germany.

_____________________

I Mønsted Kalkgruber bliver der lagret et par hundrede tons ost. Osten kommer fra et lille mejeri i Vellev. Når osten kommer til kalkgruberne, bliver den opbevaret i 8 uger, hvor den modner. Osten bliver vendt en gang om ugen. Forholdene i kalkgruberne er perfekte for ostens modnings proces, med en luftfugtighed på 98% og temperaturen på 8 C. (47 F.) Det meste af osten bliver eksporteret til Tyskland.Previous
Fishy Hirtshals
  Kirsten K. Kester - Bio and Journals
  My Country - Denmark - Intro Average Rating of 1 Viewers
Chapters of My Country - Denmark
  The Art in Esbjerg
  The Falling Church
  The Hidden Lighthouse
  Fishy Hirtshals
  When the Danes became Christians

Happy Trails to You

Journals | Gypsies | Studio | Forums | Travel Tips | Site Guide
Travel Help  Links  Weather  Site Map  User's Guide  Comments  Partnerships

Copyright © 1999 - 2006 Gypsy Journal
Journaling Technology Provided by JournalHost